Destiny

Георги Титюков и Николай Чунчуков дебатираха с експерти интеграцията на уязвими групи

Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика на Пловдив Георги Титюков и кметът на район „Източен“ Николай Чунчуков се срещнаха днес с участниците в Четвъртия регионален семинар за ромско включване. Форумът е организиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и се провежда в града под тепетата от 12-ти до 15-ти март 2018 г.

Представители от Главния офис на организацията в Швейцария и от офисите за изпълнение на швейцарския принос в Балканските страни, които имат проекти за социално включване на уязвими групи, се събраха за обмен на добри практики в тази област, като фокусът на срещата днес бе поставен върху ролята на институциите и общините. 

По време на разговорите в заседателната зала на площад „Стефан Стамболов“ № 1 заместник-кметът Георги Титюков запозна експертите с мерките, които се осъществяват в тази посока. Интерес предизвика успешният проект за Младежкия център, реализиран по Програма  „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и надграден от Община Пловдив. „Целевата група са младите хора до 29-годишна възраст, а в работата там се набляга против речта на омразата и дискриминацията, на неформалното образование, на равенството между половете“, подчерта Георги Титюков. 

„Образованието е най-добрият път към интеграцията“, заяви кметът на район „Източен“ Николай Чунчуков, който посрещна гостите в училище  „Найден Геров“ заедно със заместник-кмета Милка Тодорова - Добрикова. Той допълни, че се работи активно за създаване на мотивация сред родителите и децата да се посещава редовно училище. 

„Една от тези мерки е насочена към допълнително обучение по български език, посещение на деца и родители на културни представления, развитие на талантите и способностите на учениците със средствата на спорта и изобразителното изкуство“, посочи главният експерт „Образование и култура“ в районната администрация Стефка Симеонова. Тя подчерта  ролята на медиаторите в този процес и представи преподавателите, които работят с децата по проекта. 

Участниците в семинара проведоха срещи в ДКЦ „Изток“ и детска градина „Лилия“. 

Banner 468 x 60 px