Нов съдия встъпи в длъжност в Районен съд – Пловдив

На 12.05.2022 г.,  нов съдия тържествено встъпи в редиците на Районен съд – Пловдив.

На церемонията Ирена Славова Аврамова Смит встъпи официално на длъжност „Съдия“ в Районен съд – Пловдив и подписа Акт за встъпване.

Председателят на Районен съд – Пловдив г-н Иван Калибацев я приветства с „Добре дошла“, пожела й здраве и много професионални успехи.

Ирена Славова Аврамова Смит е завършила „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив през 2014 г. Била е младши съдия в Окръжен съд – Хасково за периода 2017 г. -  2019 г., а от м.юли 2019 г.  е съдия в Районен съд – Харманли, където е работила до настоящия момент.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 17/19.04.2022 г.  е  преназначена от длъжност „Съдия“ в Районен съд – Харманли на длъжност „Съдия“ в Районен съд - Пловдив.

 Поздравления за встъпването си в длъжност съдия Ирена Славова Аврамова Смит получи и от колектива на РС – Пловдив.

Banner 468 x 60 px