Чисто нови класни стаи посрещат учениците в Пловдив през новата учебна година

През летния период в 36 общински училища бяха извършени текущи ремонти, основно свързани с боядисване на класни и учителски стаи, коридори и кабинети; циклене и лакиране на паркети; освежаване на физкултурни салони и съблекални; подмяна на подови настилки; ремонт на отоплителни инсталации; ремонт на санитарни възли; подмяна на врати и др.

Със средства от резерва за нерегулярни разходи, който се заделя от средствата, получени по единни разходни стандарти в община Пловдив, аварийни ремонтни дейности са извършени в училищата: ОУ „Гео Милев“, СУ „Свети Патриарх Евтимий“, ОУ „Васил Левски“, ЕГ „Пловдив“, СУ „Братя Миладинови“, ОУ „Димитър Талев“, ОбУ „Пенчо Славейков“. Дейностите са свързани с ремонт на покривите на основните сгради или на физкултурните салони или в случая на ЕГ „Пловдив“ на общежитието.

За първа година пловдивските училища реализират дейности за реконструкция на спортни площадки и облагородяване на дворните пространства. От община Пловдив 13 училища получиха финансиране по Общинската образователна програма 2020-2022г.

В седем общински училища не са планирани и не са извършвани ремонтни дейности през летния период /СУ „Константин Величков”, ОУ „Панайот Волов”,  СУ „Симон Боливар”, СУ „Св. Паисий Хилендарски”, ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „В. и Кр. Тютюнджан“, НУ „Климент Охридски“/.

Основен ремонт се извършва в ОУ „Захари Стоянов“, свързан с мерки за повишаване на енергийната ефективност - саниране на сградата и смяна на осветлението.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ в СУ „Любен Каравелов“ продължават ремонтните дейности. Приключила е пълната реконструкция на сградата на училището,  намираща се на ул. „Бранислав Велешки“ №2, стартирани са ремонтните дейности на втората сграда на ул. „Марагидик“ №37. Направена е организация учебните занятия да се провеждат в завършения корпус.

В 33 детски градини са извършени ремонти, свързани с ремонт на ВиК и санитарни възли, подмяна на хидроизолация на покрив, газифициране, боядисване на помещения, премахване на пясъчници, облагородяване на дворни пространства и реконструкция на детски площадки.

До стартирането на учебната година ремонтните дейности няма да бъдат приключили в ДГ „Захарно петле“ втори адрес на ул. „Ген. Котузов“, където се извършва саниране. Във връзка с реализирането на проект по ОП „Региони в растеж“ ще продължат интервенциите в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Перуника“.  Направена е организация децата от тези градини да се помещават в други детски заведения.

До края на месец ноември предстои в ДГ „Здравец“ и ДГ „Малина“ да бъдат направени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата, но това няма да попречи на нормалното протичане на учебните занятия.

Срокът за приключването на всички ремонтни дейности е съобразен с началото на учебните занятия и директорите на образователните институции уверяват, че няма да бъде попречено на нормалното стартиране на учебната година.

Banner 468 x 60 px