Евелин Парасков: Дебатът за цената на билетчето е експертен, а не политически

“Експерти  от транспортния бранш трябва да дадат становище на база задълбочени анализи,  дали трябва да бъдат увеличени  средствата за превозвачите или да се вдигнат цените на билета и картите в градския транспорт. След като разполагаме с ясна и точна картина, в Общински съвет можем да вземем решение”. 

Това е мнението на председателя на групата  на  съветници от „Съюз за Пловдив” -Евелин Парасков  по повод проведения   дебат за градския транспорт.  

На срещата, организирана  от Община Пловдив, на съветниците  не беше представено експертно становище, което да съдържа  конкретни данни и изводи  за приходите и разходите на транспортните фирми, изпълнението на курсовете и пътникопотока.

„ Смятаме, че не са използвани  всички  възможност за оптимизиране на разходите. Също така сме на мнение, че  не е постигнат  никакъв ефект от инвестицията от 20 млн. лева,  направена преди повече от четири години за въвеждане на електронната система в градския транспорт”, коментира  Парасков.

Той напомни, че  все още няма ясен отговор защо електронното таксуване  не работи- средство, което ще оптимизира много разходите на превозвачите.   

„Ясно е, че превозвачите имат “губещи” курсове, особено извън пиковите часове, вечер, а и през целия период на извънредните мерки. Но какви са загубите и каква част от тях трябва да се покрива от  бюджета,  е експертен проблем, а не политически, който  да се решава в залата на Общински съвет”, счита шефът на групата.  Евелин Парасков  категорично счита, че Община Пловдив трябва да изпълнява Eвропейския регламент 1370 за покриване на разходите за транспортната услуга и да плаща на километър пробег, каквото е и искането на превозвачите. Това обаче може да стане с въвеждането на електронната  система, а тя не действа пълноценно.

Според съветниците  от „Съюз за Пловдив” администрацията не трябва да търси най-лесният начин за решаването на проблема, а именно - вдигане на цената на билета. 

„На мнение сме, че нивото на услугата в Пловдив е над средното за страната, но преди политическия  дебат е редно да бъде иницииран експертен такъв, в който бихме участвали активно”, подчерта Евелин Парасков.

Председателят на групата  напомни, че в същото време  превозвачите кандидатстват за новата обществена поръчка в Пловдив за осемте автобусни линии при настоящите факти и обстоятелства. 

Banner 468 x 60 px