Destiny

Обучават хиляди безработни за най-търсените професии

Близо 7000 безработни с ниска квалификация или без такава ще могат да се включат в обучения и стажове за най-търсените професии на трудовия пазар.

Обученията се организират от бизнеса и синдикатите и ще се финансират с европейски средства, предаде БНР.

Приоритетно в тях ще участват безработни до 29 г., над 50-годишна възраст, както и хора с увреждания. Ще се прилага комплексен подход, включващ последователно предоставяне на обучения, стажуване и временна заетост за част от обучените за период най-малко 3 месеца.

Професиите, по които се организират обученията, са за готвачи, хлебари, сладкари, продавач-консултанти, офис-експерти, сътрудници, козметици и др. професии, за които е преценено, че има недостиг на кадри или няма достатъчно квалифицирани работници.

Banner 468 x 60 px