Destiny

МУ–Пловдив е сред лидерите на медицинското образование у нас

Медицински университет – Пловдив е сред лидерите на медицинското образование у нас. Във висшето медицинско училище се обучават студенти от над 40 страни, докторанти и специализанти в областта на медицината и здравеопазването.

В него са застъпени бакалавърски и магистърски програми:  Медицина, Дентална медицина, Фармация (Магистър) – редовно обучение, с изпити по биология и химия; Медицинска сестра, Акушерка (Бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; Инспектор по обществено здраве, Помощник фармацевт; Медицински лаборант; Рехабилитатор; Рентгенов лаборант; Зъботехник; Инструктор по хранене и безопасност на храните; Медицинска козметика (Професионален бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; за специалността Зъботехник – и с изпит по скулптиране. Управление на здравните грижи (Магистър и Бакалавър) – редовно и задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт; Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение; (Магистър) – задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт.

Възникналата пандемия COVID-19 е причина да се въведат някои промени в организацията на кандидатстудентската кампания.

            Остава непроменена присъствената форма на кандидатстудентските изпити. За нормалното протичане на изпитите ще се създадат необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, РЗИ и другите компетентни органи.

Конкурсният изпит за прием при магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки. Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас на СОУ.

Изпитът по химия включва въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 11 клас на СОУ, които обхващат  материал от органична и неорганична химия. Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде под формата на тест.

Документи за кандидатстване в МУ – Пловдив няма да се приемат на място! Кандидат-студентите ще подават документите си през Интернет сайта на МУ – Пловдив. Приемът започва на 08.06.2020 г. и приключва на 02.07.2020 г. в 12:00 ч.

Датите за кандидатстудентски изпити в Университета са:

    09 юли 2020 г. – Биология и Химия;

    06 юли 2020 г. – Етика;

    13 юли 2020 г. – Скулптиране;

    07 юли 2020 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт.

Повече информация за КСК’2020 може да намерите на нашата интернет страница http://mu-plovdiv.bg/.

Тази година нашата АЛМА МАТЕР чества 75-годишнина от основаването си. Благодарение на знанията, професионализма и всеотдайността на преподавателите в продължение на десетилетия ние успешно градим нашия храм на образованието и науката. Обновени са базата и учебните лаборатории, въведени са най-съвременните технологии – две 3D интерактивни маси за виртуални дисекции и последно поколение микроскопи. Симулационният тренировъчен център на МУ – Пловдив  е единственият по рода си медицински обучителен комплекс в България и е сред най-добрите в Европа. Той разполага с най-новите симулатори за виртуална реалност, както и с виртуална операционна зала. 

Член на Асоциацията на Европейските университети, с присъден Сертификат за качество ISO 9001:2015, МУ – Пловдив е единственият университет в България, удостоен през 2013 година с престижната международна награда „Най-добър университет“ за високи постижения в областта на науката и образованието.

Дипломите, издавани от Университета, се признават във всички страни-членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство.

Акредитиран с една от най-високите оценки от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация, Университетът ни е сред лидерите на медицинското образование у нас. За втора поредна година МУ - Пловдив отстоява първото си място в обучението по професионално направление „Медицина“.

От създаването си до наши дни Университетът е доказал, че в основата на всяко постижение са хората, които дават живот и бъдеще на най-хуманните мечти – преподавателите и студентите.

Медицински университет – Пловдив е готов да посрещне новите си студенти!

 

Banner 468 x 60 px