Destiny

НСИ отчита над 10 процента ръст на пътуванията на българи в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2019 г. са 529.3 хил. , или с 10.6 на сто над регистрираните през декември 2018 година. Това съобщиха от Националния статистически институт /НСИ/, предаде novini.bg.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Сърбия - с 28.6 на сто, Румъния - с 16.5 на сто, Турция - с 15.9 на сто, Германия - с 12.9 на сто ,Република Северна Македония - с 8.2 на сто, Гърция - с 2.8 на сто, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Франция - с 6.3 на сто, Швеция - с 4.3 на сто, Словения - с 2.4 на сто, и други.

В сравнение с декември 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 14.4 процента ,"служебна" - с 12.6 процента , и "други" - със 7.6 процента. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.1 на сто, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 28.5 на сто , и със служебна цел - 23.4 на сто.

През декември 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 130.1 хил., Гърция - 91.3 хил., Германия - 46.6 хил., Сърбия - 46.4 хил., Румъния - 39.9 хил., Република Северна Македония - 35.5 хил., Италия - 18.1 хил., Австрия - 17.7 хил.,Обединеното кралство - 12.1 хил., Испания - 11.8 хиляди.

През декември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 673.4хил., или с 8.6 процента повече в сравнение с декември 2018 година . Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 9.9 на сто, "служебна" - с 8 на сто ,и "почивка и екскурзия" - със 7.3 на сто.Транзитните преминавания през страната са 28.8 на сто (194.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.4 процента, или с 6.4 процента повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 37.3 на сто, Италия - с 13.9 на сто, Австрия - с 11.5 на сто, Гърция - с 5.7 на сто, Румъния - с 4.9 на сто, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република - с 14.4 на сто, Словакия - с 10.5 на сто, Белгия - с 6.1 на сто,Германия - с 2.1 на сто,и други.

Посещенията на граждани от други европейски страни нарастват с 11.9 процента , като най-голямо е увеличението на посещенията от Турция - с 19.3 процента.

През декември 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 46.9 на сто, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.9 на сто, и със служебна цел - 18.2 на сто.

Най-много посещения в България през декември 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 143.5 хил., Турция - 112.6 хил., Гърция - 111.0 хил., Сърбия - 48.4 хил., Република Северна Македония - 47.4 хил.,Германия - 22.9 хил., Обединеното кралство - 20.9 хил., Украйна - 18.9 хил., Италия- 13.0 хил., Израел- 11.1 хиляди.

Banner 468 x 60 px