Destiny

Фирмата-замърсител на Марица усвоила над 4 млн.лв. по европроекти

Фирмата-замърсител на Марица усвоила над 4 млн.лв. по европроекти в. Монитор

Пазарджишката фирма “Екоинвест“, която причини замърсяването с пластмасови мленки на река Марица и екокатастрофата с мъртвата риба, има одобрени проекти за над 4 млн.лв. европейско финансиране. Това припомниха паметливи за историята на дружеството, което е давано за пример за добри практики.

Първият голям проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" е от 2016 година. Общата стойност на инвестициите е 1 650 000 лева, като от тях безвъзмездната помощ за фирмата е 990 000 лева. Целта на проекта е повишаване на капацитета за производство на полимери и засилване на експортния потенциал на предприятието чрез инвестиции в ново производствено оборудване.

Според бизнес плана с европейските средства фирмата внедрява съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията. С тях се цели да се намали количеството на влаганите в производството ресурси, с което да се ограничи до минимум вредното въздействие върху околната среда. „Екоинвест“ е спечелила проект и за въвеждане на оптимално енергопотребление, като проектът е бил одобрен през 2017 г. и е бил на стойност 2 498 950 лева. 

В същото време обаче фирмата попада в бюлетините на местната Регионална инспекция за околна среда и води-заради замърсяване на реките Пишманка и Марица. Само за миналата година името на дружеството присъства в в 2 отчета на РИОСВ-Пазарджик.

Установените нарушения и санкции са за заустване на отпадъчни води със съдържание над максимално допустимите концентрации по същите показатели, които бяха отчетени в резултатите от взетите проби на 25 януари в Марица- химична потребност от кислород и неразтворени вещества. Наказание по същия повод е наложено на предприятието и през лятото на 2018 година.

 

 

Banner 468 x 60 px