Destiny

Представиха в Пловдив стратегическия анализ за климат и околна среда

Страната ни ще настоява до 2021-ва година, включително, стопаните, които отглеждат овце и кози да получават средства по схемата за преходната национална помощ. Това обяви в Пловдив зам.- министърът на замеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. Тя присъства на представянето на Суот анализа за околна среда и климат, изработен от Аграрния университет.

Над 7 000 земеделски стопанства, отглеждащи овце и кози, са заплашени да останат без финансиране, тъй като европейския Регламент за преходния период, който засяга плащанията през 2021-ва година, не предвижда подпомагане за тях.

Вергиния Кръстева, зам.министър на земеделието, храните и водите: Те не получават др подпомагане в момента, единствено по преходната национална помощ и ако комисията говори за това, че 21-ва год ще се прилагат сегашните правила със сегашните бюджети, съвсем логично е да бъде включен и преходната национална помощ, ние настояваме за това.

Преходната национална помощ е в размер на 33 млн лв, от които се падат по 38 лв на животно. Новият модел на планиране в Общата селскостопанска политика след 2020 г. включва изготвяне на национално стратегическо планиране - така наречените Суот анализи по основните сектори, които да бъдат подложени на обществен дебат.

Георги Ралчев, Постоянно представителство в Брюксел: На тази база да бъдат определени необходимостите на държавата за разработка на бъдещи схеми за подкрепа. В момента се движим успоредно с всички европейски страни, няма забавяне в разработките и в планирането.

Пълният бюджет на Общата селскостопанска политика ще стане ясен, когато бъде приета многогодишната финансова рамка на съюза. Очаква се това да стане най-рано през февруари.

Banner 468 x 60 px