Destiny

Оправдаха професора от УХТ, обвинен в искане на подкуп

Пловдивският окръжен съд призна подсъдимите Симеон В., Димитър Д. и Петьо К. за невинни по всички обвинения, повдигнати срещу тях. Съдът прие, че обвиненията срещу тях са недоказани.

От събраните в хода на съдебното производство данни не се установиха категорични доказателства подсъдимият Симеон В. да е искал паричната сума – предмет на обвинението, като такава не е намерена нито у него, нито у помагача Петьо К. Веригата на помагачите е прекъсната до подсъдимия Петьо К., като няма доказателства той  да е предавал двете писмени работи и студентската книжка на свидетеля Б. А., както и паричната сума на подсъдимия Симеон В. Оценките на студента Б. А. не са били нанесени в електронните протоколи, както и в Главната книга. По отношение на обвинението спрямо Симеон В. по чл. 339 ал.1 не се събраха доказателства, които да свързват този подсъдим с намерените 32 броя боеприпаси. От разпитите на преподаватели в УХТ се установи, че въпросния кабинет е бил ползван и от други преподаватели, като един от тях е бил балистик, а самите патрони са произведени през 1953 г.

Окръжен съд – Пловдив призна подсъдимия  Симеон В. за невинен в това, че:

1. В периода от 11.05.2017 г. до 15.05.2017 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с помагача Димитър Д. и помагача Петьо К., като длъжностно лице – преподавател, заемащ академична длъжност – професор в катедра „Техническа механика и машинознание“ в Университет по хранителни технологии /УХТ/ Пловдив, умишлено е поискал дар – пари в размер на 650 лева, който не му се следва, за да извърши действие по служба – като преподавател в УХТ – Пловдив да постави положителна оценка върху изпитните работи на студента Б. А. и отбележи същите в студентската му книжка, с което да удостовери успешно положени изпити на лицето по учебните предмети „Механика втора част“ и „Съпротивление на материалите“, без да са проведени такива,  и е извършил такова действие – поставил оценки, като е нарушил службата си, като приеме предварително изпитните задачи и техните решения, постави положителни оценки върху изпитните работи на студента Б. А., и отбележи същите в студентската му книжка и изпитните протоколи, с което да удостовери успешно положени изпити на лицето по учебните дисциплини „Механика втора част“ и „Съпротивление на материалите“, когато тези нарушения на службата не съставляват престъпление и го оправдава в това да е извършил престъпление  по чл. 301 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

2. По какъвто и да е начин е придобил на неустановена дата и до 15.05.2017 г. в кабинет №10, находящ се в Пловдив, е държал боеприпаси – 32 броя патрони за стандартни бойни пистолети, кал. 7.62х25 мм, без да има надлежно разрешение по чл. 14 от ЗКВВООБ  и го оправдава в това да е извършил  престъпление по чл. 339 ал.1 от НК.

Със същата присъда Окръжен съд – Пловдив призна подсъдимия Димитър Д. за невинен в това в периода от 11.05.2017 г. до 15.05.2017 г. в гр. Пловдив, в съучастие като помагач с помагача Петьо К., умишлено е улеснил длъжностното лице Симеон В., като извършител, преподавател, заемащ академична длъжност – професор към катедра „Техническа механика и машинознание“ в Университет по хранителни технологии /УХТ/ Пловдив, умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, отстраняване на спънки, набавяне на средства и по друг начин, като му е помогнал да поиска дар – пари в размер на 650 лева, който не му се следва, за да извърши действие по служба – като преподавател в УХТ – Пловдив да постави положителна оценка върху изпитните работи на студента Б. А. и отбележи същите в студентската му книжка, с което да удостовери успешно положени изпити на лицето по учебните предмети „Механика втора част“ и „Съпротивление на материалите“, без да са проведени такива,  и е извършил такова действие – поставил оценки, като е нарушил службата си, като приеме предварително изпитните задачи и техните решения, постави положителни оценки върху изпитните работи на студента Б. А., и отбележи същите в студентската му книжка и изпитните протоколи, с което да удостовери успешно положени изпити на лицето по учебните дисциплини „Механика втора част“ и „Съпротивление на материалите“, когато тези нарушения на службата не съставляват престъпление, и го оправдава в това да е извършил престъпление  по чл. 301 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 20, ал.4 вр. с ал.1 от НК.

       Със същата присъда Окръжен съд – Пловдив призна подсъдимия Петьо К. за невинен в това, че в периода от 11.05.2017 г. до 15.05.2017 г. в гр. Пловдив в съучастие като помагач с помагача Димитър Д. умишлено е улеснил длъжностното лице Симеон В., като извършител - преподавател, заемащ академична длъжност – професор към катедра „Техническа механика и машинознание“ в Университет по хранителни технологии /УХТ/ Пловдив, в извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, отстраняване на спънки, набавяне на средства и по друг начин, като му е помогнал да поиска дар – пари в размер на 650 лева, който не му се следва, за да извърши действие по служба – като преподавател в УХТ – Пловдив да постави положителна оценка върху изпитните работи на студента Б. А. и отбележи същите в студентската му книжка, с което да удостовери успешно положени изпити на лицето по учебните предмети „Механика втора част“ и „Съпротивление на материалите“, без да са проведени такива,  и е извършил такова действие – поставил оценки, като е нарушил службата си, като приеме предварително изпитните задачи и техните решения, постави положителни оценки върху изпитните работи на студента Б. А., и отбележи същите в студентската му книжка и изпитните протоколи, с което да удостовери успешно положени изпити на лицето по учебните дисциплини „Механика втора част“ и „Съпротивление на материалите“, когато тези нарушения на службата не съставляват престъпление и го оправдава в това да е извършил  престъпление по чл. 301 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 20, ал.4 вр. с ал.1 от НК.

 

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд.

 

Banner 468 x 60 px