Destiny

ВКС реши: При прекратено наказателно дело не може да се иска конфискация на имущество

24 часа 24 часа

Върховният касационен съд обяви преди малко тълкувателното си решение по дело, образувано по запитване на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Питането беше дали при прекратено наказателно производство може да се внася иск в съда за конфискация на имущество,. Според върховните магистрати това е недопустимо. Решението е подписано с особено мнение от 9 съдии.

"Не е логично и не съответства на основните общи принципи на правото осъдено лице да може да се ползва от засилени гаранции, а лице, срещу което наказателното дело е прекратено, не би могло да се ползва от аналогични гаранции. Това би противоречало на изискването за пропорционалност, предвидимост и сигурност при налагане на ограничение на собствеността, установено в самия закон", посочват съдиите в тълкувателното си решение. Тепърва от Комисията за отнемане на имуществото ще преброят колко дела се засягат от решението. При всички положения обаче те са за отнемане на имоти за милиони левове.

Banner 468 x 60 px