Destiny

НИМХ излиза от БАН с цялото си имущество на 1 януари 2019 г.

След 57 г. в Българската академия на науките (БАН) Националният институт по метеорология и хидрология излиза от Академията с цялото си имущество и в пълен състав. На 1 януари 2019 г. НИМХ става самостоятелно юридическо лице с бюджет в рамките на бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), пише offnews.bg.   

Преобразуването е записано в преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за държавния бюджет за 2019 г., който Министерството на финансите публикува вчера за обществено обсъждане.

Бюджетът на новата структура ще се управлява от ръководителя на НИМХ, пише в проекта. Размерът му за 2019 г. ще бъде увеличен с 10% спрямо сегашния, разясни за OFFNews министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Бюджетът им ще е този, който са имали в рамките на БАН, увеличен с общото увеличение на възнагражденията в публичния сектор – 10%. Оттам нататък дали ще им бъдат предоставени допълнителни средства в хода на изпълнението на бюджета е въпрос на възможности", коментира министър Вълчев.

Уточнено е, че за НИМХ няма да важи забраната за увеличаване на общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт, вписана в Закона за администрацията с поправка от септември т. г.

"Считано от 1 януари 2019 г. имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително и членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология, и правото да обучава докторанти по акредитирани докторски програми, на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките преминават към Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката", пише в проектозакона.

Месец след влизането в сила на закона МС трябва да утвърди правилник за устройството и дейността на НИМХ.

Текстовете в проектозакона според министър Вълчев гарантират правоприемственост. 

"По наше мнение това е единственият начин, който гарантира, че няма да прекъсне хидро-метеорологичното обслужване на държавата и че от 1 януари НИМХ ще продължат да работят безпроблемно", каза той.

Banner 468 x 60 px