Destiny

Близо 450 хиляди от санкции са постъпили в РИОСВ - Пловдив за 2017 г.

Общо 2077  проверки са извършили  експертите на РИОСВ – Пловдив от началото на 2017 година до момента. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 436 предписания.

За констатираните нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда от директора на РИОСВ – Пловдив са наложени 49 имуществени санкции, от които 14 по Закона за опазване на околната среда  в размер на  167494 лв., три  по Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 3000 лв., 18  по Закона за водите в размер на 48 000лв., 11 по Закона за управление на отпадъците в размер на 43 400 лв., една по Закона за биологичното разнообразие в размер на 100 лв., една по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети в размер на 4000 лв., една по Закона за защита на шума в околната среда в размер на 3000 лв. и 13 глоби в размер 28 500 лв. Общата стойност на наказанията са в размер на 297 494 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 448 487 лв., от които 141 071 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 307 416 лв. от глоби и санкции по секторни закони.   

112 857 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. 

Общините, получили  най-големи приходи от наложени санкции са Пловдив –  33 970 лв., Карлово –  21 587 лв. и Куклен – 21 528 лв. Средствата могат да се използват за реализиране на екологични проекти.

Banner 468 x 60 px