Destiny

Седмица на семейството в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

За поредна година Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ отбелязва Деня на християнското семейство – 21.11.2017 г. 

В периода от 15-21.11.2017 г. на ул. Райко Даскалов - /до бившата сграда на БНБ/ ще бъде разположена ИЗЛОЖБА „Мечтите на едно дете”, която се състои от картини и размисли на деца, които не живеят в своето семейство и такива, за които мечтаното семейство има други измерения. Идеята на изложбата е да покаже на обществеността, че децата без родителска грижа имат същите мечти и желания, като всяко дете, че техният живот заслужава да бъде изпълнен с всичко онова, което наричаме детство. Тези деца понякога са гневни, не спазват правила, пречат, показват един образ, който не е типичен за едно дете, но зад всичко това стои огромната болка от отхвърлянето и това, че са изоставени от своите родители. Ето защо дълг на всеки един от нас – ВЪЗРАСТНИТЕ, тези които знаем, можем и разбираме, е да приемем тези деца сред останалите – в училище, в детската градина, на детската площадка и да им дадем онази любов, която те никога не са имали в своите родни семейства. Тези деца са НАШИТЕ деца, а всички ние, които се наричаме ОБЩЕСТВО им дължим детство. 

В дните 16, 17 и 20 ноември от 14.00 до 16.00 на място ще има социални работници от Комплекса, които ще информират гражданите по различни въпроси, свързани с грижата за деца и безплатните услуги, които могат да  ползват семействата. 

Ежегодно екипът на Комплекса подкрепя деца и семейства в затруднена житейска ситуация като се стреми да отговори на  техните потребности, такива  каквито са. Мисията за по-добро детство на децата няма да е осъществима без подкрепата на бизнеса и Неправителствения сектор – от началото на 2017 г. до месец октомври включително, постъпилите дарения в пари и в натура са на стойност 40 750.34 лв. 

От  началото на 2017 г. до 01.11.17 екипът на КСУДС  подкрепя над  330 семейства. Все още основният проблем, който води до нуждата от социални услуги е бедността, продиктувана от безработица и неграмотност. Следствие на което се нареждат тежките икономически и материални условия, при които се отглеждат децата. Друга група деца, които подкрепят специалистите, това са децата със специални потребности. От началото на годината 50 деца са ползвали услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности. Шестнадесет деца са останали при своите родители, благодарение на услугата Звено „Майка и бебе”, двата центъра за настаняване от семеен тип са дали подслон на 36 деца, като към момента в тях живеят 26. Целта на работата на екипа с тези деца е да им даде временна грижа и подслон, и ад работи активно за намиране на техен постоянен дом с любящи и грижовни родители. Пет деца през годината са настанени приемни семейства и в семейства на близки и роднини, а четири се подготвят за осиновяване. 

На 21 ноември центровете на Комплекса са приготвили различни събития, с които ще отбележат Деня на християнското семейство и ще поставят финал на Седмицата на семейството. 

Повече информация в приложената програма. 

На събитията са поканени г-н Георги Титюков – зам.-кмет Спорт, младежки дейности и социална политика” – Община Пловдив, г-жа Веселина Ботева – директор Дирекция „Социална политика” в община Пловдив, приятели, партньори и съмишленици на децата и екипа на КСУДС – Пловдив.

Екипът изразява благодарността си към всички семейства, партньори и дарители за усилията, които полагат, за да осигурят на децата по-добро детство и възможност да получат семейна грижа и уют.

 

 

 

Banner 468 x 60 px