Destiny

Кръгла маса за православието организира за четвърта поредна година Пловдивският университет

Кръгла маса „Православие – традиции и съвременност“ организира утре, 10 март, за четвърта поредна година Катедра „Теология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. форумът ще се проведе от 11:00 ч. в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив, пл. „Съединение“ №1.

Участие ще вземат докторанти и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, които ще представят своите проучвания в областта на християнската етика, история на Българската православна църква, литургика, старобългарска книжнина, агиология, патрология, християнско изкуство, църковна музика и др.

ПРОГРАМА

Зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив

пл. „Съединение“ 1

Сряда, 10 май 2017, 11:00 ч.

11.00–11.10 Официално откриване от доц. д-р. Е. Арнаудова 

СЕКЦИЯ „СИСТЕМАТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ“

Сесия 1, Водещ: гл. ас. д-р И. Николова 

11:10-11:20 „Православие и политика (универсалната визия на Православието и анти- съвременни възгледи)“ - Йоанис Каминис, СУ „Св. Кл. Охридски“, Богословски Факултет, докторант

11:20-11:30 „Приоритети в богословското творчество на проф. Ганчо Пашев и проф. Протопр. Стефан Цанков“ -Никола Владиков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Богословски факултет, докторант) 

11:30-11:40 „Църквата между светското и сакралното (Опит за съвременен прочит на проблема)“ – Христо Хътов, ПУ „П. Хилендарски“, Теология III курс 

11:40-11:50 „Образът на света богородица: от майчинството до светостта“ – Мирослава Торбанова, ПУ „П. Хилендарски“, Теология IV курс 

11:50-12:10 Дискусия 

Сесия 2, Водещ: ас. д-р Е. Ковачева 

12:15-12:25 „Предпоставки за изява на светостта и мъченическия подвиг през периода XVII-XIX век в България. Форми на насилствена ислямизация.“ - Недялка Ямакова (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Богословски факултет, докторант) 

12:25-12:35 „Масонството през погледа на православието“ - Диана Костова 

(СУ „Св. Климент Охридски”, докторант) 

12:35-12:55 „Епохата и богословието на апостолскитe мъже – основни акценти“ – Мария Чернева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Богословски факултет, докторант) 

12:55-13:05 „Възгледите за историологичното и космологично време и тяхната художествена интерпретация в иконографската схема на Христос-Пантократор“ - Любомира Стефанова (СУ „Св. Кл. Охридски“, Богословски факултет, докторант) 

13:05-13:25 Дискусия

СЕКЦИЯ „ПРАКТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ“

Сесия 3, Водещ гл. ас. д-р А. Любенова 

14:30-14:40 „Образите на Безплътните сили в Стария и Новия Завет“ – 

Мария Петкова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Теология ІІ курс

14:40-14:50 „Артефакти от Кремиковския манастир“ - Галина Тодорова, ПУ „П. Хилендарски“, Теология III курс

14:50-15:00 „Християнското изкуството в Римските катакомби“ – 

Гинка Атанасова, ПУ „П. Хилендарски“, Теология III курс 

15:00-15:10 „Познаваме ли свещенството на Църквата? Въведение в изследването на тайнството Ръкоположение“ - Иван Божурин, СУ „Св. Кл. Охридски“, Богословски факултет, докторант 

15:10-15:30 Дискусия 

Сесия 4, Водещ гл. ас. д-р М. Загарова 

15:30-15:40 „Мъчение на св. Панталеймон в южнославянската традиция (Предварителни бележки) - Екатерина Тодорова, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”, СУ „Св. Кл. Охридски”, докторант

15:40-15:50 „Православно ли е Православието или как се купува Божията благодат“ – Георги Спасов, СУ „Св. Кл. Охридски“, Богословски факултет, ІV курс

15:50-16:00 „За изпълнението на църковните песнопения“ - Калин Кирилов, 

СУ „Св. Кл. Охридски”, Богословски факултет, докторант

16:00-16:10 „Ангел Попконстантинов и мястото му сред авторите на църковната музика в България“ - Стоян Малинов, СУ„Св. Кл. Охридски“, Богословски факултет, асистент

16:10-16:30 Дискусия 

16:45 Официално закриване

 

Banner 468 x 60 px