Търсят се 30 гвардейци, но без татуировки!

Министерството на отбраната обяви процедура за провеждането на конкурс за назначаването на 32-ма души за нуждите на Националната гвардейска част. Две от длъжностите са за шофьори, останалите 30 ще бъдат обучавани за гвардейци.

Кандидатите трябва да са завършили средни или висши граждански или военни училища. Приетите ще бъдат назначени с ранг редник.

Освен това трябва да са високи между 175 и 185 см, без белези и татуировки по видимите части на тялото.

Не трябва да са по-възрастни от 28 години, да са годни за военна служба, да не са осъждани, да няма образувано наказателно производство срещу тях, да са само с българско гражданство, да не са освобождавани от военна служба заради дисциплинарно наказание, да са психологически пригодни и да покриват нормативите за физическа годност.

В срок до 5 май кандидатите трябва да подадат документи чрез структурите на Централно военно окръжие, които да са адресирани до командира на Националната гвардейска част.

До явяване на конкурс ще бъдат допуснати само кандидатите, които са представили всички необходими документи и отговарят на предварителните изисквания.

Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване.

Провеждането на конкурса е насрочено за 30 и 31 май, както и 1 юни 2017 година.

Banner 468 x 60 px