Destiny

В село Дедово пропищяха - не им извозват боклука

Контейнерите в Дедово/Дедево и прилежащите вилни зони преливат от боклуци. В селото преля и чашата на търпението. Тръгна протестна подписка.

Кметският наместник Иван Арамазов изпрати на 25 март по имейл писмо до управителя на КДМ ЕООД (сметопочистващата и сметоизвозващата фирма). Писмо сигнал за прекъснатата телефонна и жива връзка между него и служителите на фирмата Иван Добревски и Живко Вълканов, отговарящи за селото. Те вероятно са наясно с „чистата“ ситуация в Дедово, но не им е казано в пряк текст (защото не си вдигат телефоните), че през февруари камионът на КДМ е „извозил“ боклуците едва от половината селски контейнери. Станало така, защото камионът аварирал. А аварирал, защото вместо зимни гуми бил „обул“ галоши, видяха бдителни дедовчани. А през март „бобрите“ са били почистени само веднъж, но не и на 24 март, както е по график. Според договор № 41/16.05.2008 през зимния сезон КДМ трябва да извозва сметта от Дедово 2 пъти в месеца, а през лятото – 2 пъти в седмицата.
Според същия този договор, служителите на КДМ би следвало и да почистват около контейнерите, след като ги изпразнят в камиона. Но не би! Те дори не си правят труда да върнат „бобрите“ на съответните им места. След тях контейнерите остават „куци“ – без някое и друго колело, без капаци – те биват смачкани и захвърлени встрани. И много, много разнородни боклуци, изпаданали от камиона на КДМ, се трупат след всяко „сметоизвозване“!
Всичко това кметският наместник редовно и надлежно описва във всеки пореден протокол, който отива и в Община Родопи. Но, явно протокол село не чисти.
В пустиня да беше Дедово, гласът му щеше да се чуе.

Banner 468 x 60 px