Замърсяването на въздуха е причинило смъртта на 238 000 европейци

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици е довело до 238 000 случая на преждевременна смърт в Европейския съюз през 2020 г., съобщи органът за наблюдение на околната среда на блока, което е леко увеличение спрямо предходната година.

В целия блок през тази година "излагането на концентрации на фини прахови частици над препоръчителното ниво на Световната здравна организация за 2021 г. е довело до 238 000 случая на преждевременна смърт", се казва в нов доклад на Европейската агенция по околна среда.

Това е малко повече от регистрираните през 2019 г. в ЕС, въпреки спада на емисиите, дължащ се на ограниченията на Covid.

Фини прахови частици, или PM2,5, е термин за фини прахови частици, които обикновено са страничен продукт от изгорелите газове на автомобилите или електроцентралите, използващи въглища.

Малкият им размер им позволява да навлязат дълбоко в дихателните пътища, като влошават риска от бронхит, астма и белодробни заболявания.

Също така през 2020 г. излагането на азотен диоксид (NO2) над препоръчания от СЗО праг е довело до 49 000 случая на преждевременна смърт в ЕС, съобщи ЕАОС.

Острата експозиция на озон (O3) е довела до преждевременната смърт на 24 000 души.

"При сравнение на 2020 г. с 2019 г. броят на преждевременните смъртни случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха, се е увеличил за PM2.5, но е намалял за NO2 и O3", заяви агенцията.

"За PM 2,5 спадът в концентрациите беше неутрализиран от увеличаването на смъртните случаи, дължащи се на пандемията".

Пандемията доведе до смъртта на някои хора, които вече живеят със заболявания, свързани със замърсяването на въздуха.

ЕС иска да намали преждевременните смъртни случаи, свързани със замърсяването с фини прахови частици, с 55% през 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г.

Като цяло за страните от ЕС през 2020 г. този показател е с 45% по-нисък от този през 2005 г., съобщи агенцията.

"Ако този темп на спад се запази, ЕС ще постигне гореспоменатата цел на плана за действие за нулево замърсяване преди 2030 г."

Според СЗО замърсяването на въздуха е причина за седем милиона преждевременни смъртни случая годишно в световен мащаб, което го поставя наравно с тютюнопушенето или лошото хранене

Banner 468 x 60 px