Destiny

Ето какви такси взимат банките при теглене от банкомат

Всяка една банка удържа такси при теглене на пари с дебитна карта. Какви такси ни удържа банката при теглене на суми от банкомат на банката или чужд банкомат, ще разберете от нашата класацията на moitepari.bg

В краят на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си. Най-често променяните такси и този път бяха, свързани с разход по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка), операции в клоновата мрежа на банка (на каса), разходи при превод на суми, а някои банки промениха и таксите при теглене на банкомат. Изглежда въпросът: „Кой са банките, които предоставят най-ниски такси?“ стои на дневен ред. Представяме на Вашето внимание класацията на банки с едни от най-често използваните операции, извършвани с дебитна карта: теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на банката, издател и теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на друга банка. 

1 БАКБ Без такса

 2 Ти Би Ай - Mastercard Gold Без такса за първите 20 транзакции на година. Всяка следваща се таксува с 0,99 лв.

 3 Общинска банка 0,2 лв.

 4 ЦКБ 0,3 лв. 

 5 Уникредит Булбанк 0.16% мин. 0.30 лв.

 6 Тексим Банк 0,3 лв.

 7 Райфайзенбанк - Mastercard 0,3 лв. 

 8 Прокредит 0,3 лв.

 9 Пощенска банка 0,3 лв.

 10 ОББ - Visa 0,3 лв.

 11 Интернешънъл Асет Банк 0,3 лв.

 12 Инвестбанк 0,3 лв.

 13 ДСК - Mastercard PayPass 0,15% мин. 0,30 лв. (0,60 лв.)

 14 Алианц 0,3 лв.

 15 Fibank - Mastercard 0,3 лв.

 16 Търговска банка Д 0,3 лв.

• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

В началото на годината Уникредит Булбанк взе пример от Банка ДСК, която по-рано промени таксата за теглене на суми от банкомат на банката, трансформирайки фиксирана такса на процент от тегленета сума, прилагайки минимален размер. Дали други банки ще последват този пример, предстои да узнаем. Към момента не може да се каже, че съществува голямо разнообразие в размера на таксите, които начисляват банките при теглене на суми от банкомат на банката издател, като видимо от таблицата по-горе при около 80% от случаите таксата е 0.30 лв. 

Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат винаги са били и остават да бъдат по-високи. Те започват от 1 лв. и достигат 1.50 лв. за всяка операция. 

Позиция Банка Теглене на суми в брой

от чужд банкомат

1 Ти Би Ай Банк - MasterCard Gold Без такса за първите 20 транзакции на година. Всяка следваща се таксува с 0,99 лв.

 2 БАКБ 0,80 лв.

 3 Общинска банка 1,00 лв.

 4 Алианц 1,10 лв.

 5 Интернешънъл Асет Банк  1,10 лв.

 6   ОББ - Visa 1,2 лв.

 7 Търговска банка Д 1,2 лв.

 8 ЦКБ 1,3 лв.

 9 Уникредит Булбанк  0.20% мин. 1.50 лв.

 10 Тексим Банк   1,25 лв.

 11 Райфайзенбанк - Mastercard 1,3 лв.

 12 Пощенска банка 1,3 лв.

 13 Инвестбанк  1,5 лв.

 14 ДСК - Mastercard PayPass 0.2% мин. 1,5 лв. (0,8 лв.)

 15 Прокредит 1,5 лв.

 16 Fibank - Mastercard 1,5 лв.

• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Първите две банки, които не начисляват такса при теглене на суми в брой от чужд банкомат имат някои ограничения, свързани с честотата на извършваните операции/ транзакции, както и по отношение размера на сумите, които се изтеглят.

 

Banner 468 x 60 px