Медицинските университети у нас се обединяват в сдружение

Четирите медицински университета в България регистрираха за първи път свое сдружение. По-рано този месец, на нарочна среща в Медицински университет-София, ръководителите на специализираните висши училища – ректорът на МУ-София акад.

Лъчезар Трайков, ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева и ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров, се подписаха под устава на асоциацията. В УС на сдружението влиза като физическо лице и проф. Славчо Томов, бивш ректор на МУ-Плевен.

Университетите създават Сдружението на медицинските университети в България с цел защита на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местните органи, участие в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването, както и утвърждаване престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина. Сдружението ще служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България.

Средствата за постигане на тези цели ще включват общи мнения и становища на университетите относно развитието и проблемите на висшето медицинско образование, както и разработване на стратегически документи, планове и концепции в тази посока. Предвижда се също участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, както и свързаните с тях дейности в сферата на здравеопазването. Сдружението ще се стреми да формира определени обществени нагласи чрез активно участие в медийни инициативи, тематично свързани с проблемите на българското медицинско висше образование.

Banner 468 x 60 px