ПУ „Паисий Хилендарски“ се включва в международен проект за развиване на предприемачеството във висшите училища

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ стартира участието си в международния проект „InnoChange: подкрепа за промяна и изграждане на капацитет за иновативни, предприемачески университети“. Водещ партньор в него е университетът „Лоранд Етвеш“ (Унгария).

Проектът има за цел да увеличи предприемаческия и иновационен капацитет, да промени  отношението на висшите учебни заведения към иновациите, да ги стимулира да се ангажират и интегрират по-добре в иновационните екосистеми в Централна и Източна Европа. Отличната експертиза на партньорите в консорциума е съществена предпоставка за успешното въвеждане на обучение за иновации, основано на „триъгълника на знанието“.  

Консорциумът InnoChange е тясно свързан с Европейския институт за иновации и технологии и има за цел да разшири тази мрежа, за да подобри дигиталната трансформация. 

Силните страни на проекта произтичат от дефинирания академичен обхват (информатика, дигитална трансформация) и разнообразния статут на организациите - университети,  индустриални екосистеми и частни организации. 

Чрез въвеждане на иновационен модел InnoChange ще развие и подобри учебните програми по предприемачество и свързаното с нея обучение на преподаватели в партньорските висши училища. Проектът ще обхване и стимулира иновациите от всички сфери на университетската среда: студентски, преподавателски и изследователски иновации в университета. 

Друга амбициозна цел на проекта е да осигури ефективна подкрепа на избрани иновационни проекти на ранен етап от тяхното развитие, да изгради приложно ориентирана и всеобхватна мрежа от многостранни индустриални партньорства и чрез взаимен обмен и обучение да подпомогне структурите и предприемаческите общности във висшите учебни заведения.

Проектът ще получи финансиране от HEI Initiative на Европейския институт за иновации и технологии за изграждане на иновационен капацитет за висше образование. Инициативата има за цел да засили предприемаческия и иновационен капацитет на висшите учебни заведения. 

Консорциумът на проекта включва следните партньорски организации: 

• Университет „Бабеш-Боляй“ (Румъния) 

• Университет „Хериот-Уат“ (Обединеното кралство) 

• Университет „Павол Йозеф Шафарик“ в Кошице (Словакия) 

• Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България) 

• Стартъп „Wise Guys Foundation“ (Естония) 

• „GE Healthcare“ (Унгария) (асоцииран стратегически партньор) 

• „Campden BRI“ (Унгария) (асоцииран стратегически партньор). 

Проектът ще получи финансиране в размер на 400 000 евро от HEI Initiative. Изпълнението на първата му фаза ще продължи до декември 2021 г., с възможност за преминаване към втора фаза и удължаване с още 18 месеца. 

Следете за повече информация за този проект през следващите месеци! 

ЗА HEI Initiative на Европейския институт за иновации и технологии

Инициативата за висше образование на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) е ключова за новата Стратегическа иновационна програма на Института за 2021-2027 г. Инициативата има за цел да подкрепи висшите учебни заведения с опит, обучение, осигурен достъп до иновационната екосистема на EIT и финансиране, което да им позволи да разработят планове за стимулиране на иновациите, допълващи нуждите на отделните висши учебни заведения. Като част от пилотната си фаза Инициативата осигури финансиране на 23 проекта, като следващата покана за представяне на предложения се очаква да бъде отворена в края на 2021 г. 

ЗА Европейския институт за иновации и технологии 

EIТ подкрепя Европа в областта на иновациите, като търси решения за наболелите глобални предизвикателства и чрез обучение на предприемачески талант създава предпоставки за устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа. EIT е структура на Европейския съюз и е неразделна част от Horizon Europe, Рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации. Институтът подпомага създаването на европейски партньорства и общности; подкрепя водещи компании, изследователски лаборатории и университети

 

Banner 468 x 60 px