Destiny

Българите спестяват повече пари, теглят по-малко заеми

Депозитите в банковата система ще продължат да се увеличават заради епидемията, докато кредитната активност ще се забави, прогнозират в тримесечния си бюлетин от Асоциацията на търговските банки.

Тази тенденция е вследствие на забавената икономическа активност заради кризата от COVID-19, пише „Монитор“.

Средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности, отчитат от асоциацията.

Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове към края на юни се понижава до 7,6%, спрямо 7,66% в края на първото тримесечие на 2020 г. По потребителските кредити в евро лихвените проценти към края на юни спадат до 3,36% в сравнение с 4,43% три месеца по-рано.

В края на второто тримесечие на 2020 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове остава без промяна при 2,91% в сравнение с края на първото тримесечие на годината. За същия период средният лихвен процент по жилищните кредити в евро се повишава минимално до 3,53% от 3,48%

Към края на юни 2020 г. при новите депозити в левове за домакинства има спад на лихвените проценти на тримесечна база до 0,10% от 0,12% към края на март т.г. По новодоговорените депозити в евро има понижение до 0,09% от 0,10% спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. В края на второто тримесечие средният лихвен процент по депозити за фирмите в левове намалява до -0,05% от 0,02%, колкото беше към 31 март 2020 г. По депозитите в евро за компаниите БНБ отчита средна стойност от 0,01% в края на юни 2020 г. спрямо -0,03% в края на март 2020 г.

За второто тримесечие на 2020 г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 219 млн. лв., което представлява спад от 26% на тримесечна база. От асоциацията отчитат, че приходите им от лихви от кредити намаляват, докато разходите им за лихви по депозити се увеличават.

Приходите на банките от такси и комисиони също намаляват спрямо първото тримесечие и спрямо миналата година. Нетният доход от такси и комисиони формира 23% от общия оперативен нетен доход при 32% средно за Европа.

Банките у нас правят повече провизии спрямо голяма част от тези в други държави. Общата капиталова адекватност и базовият собствен капитал са много над изискуемите регулаторни равнища и над средната стойност на тези показатели в Европейския съюз.

 

Banner 468 x 60 px