Пламен Райчев: Надграждаме проекта за градска среда, като обновим и модернизираме още зони в централната част на Пловдив

Заместник-кметът Пламен Райчев и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов прерязаха лентата на последните 4 обекта, изградени по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.003-0002-C01, процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

С реализацията на проекта се подобри градската среда в централната част на Пловдив, между булевардите „Марица“ – юг, „Източен“, „Княгиня Мария Луиза“, „Цар Борис III Обединител“.  Изцяло беше ремонтирана транспортната инфраструктура, а след подмяната на пътните и тротоарни настилки се осигури и по-голяма достъпност за хора с физически увреждания,. Допълнително беше монтирано съответното градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, направено беше и допълнително озеленяване. Осигуриха се и повече възможности за спорт и отдих за различни възрастови и социални групи, след като в междублоковите пространства бяха изградени спортни и детски площадки, оформиха се пешеходни алеи, монтирани бяха различни паркови архитектурни елементи.

„Това е един изключителен проект, който превърна една крайречна алея, която не беше в най-добрия си вид, в прекрасен парк с възможности за отдих и почивка, с голяма детска площадка, стени за катерене, фитнес и библиотека на открито и много зеленина“, коментира Георги Стаменов промяната на брега на река Марица. Той допълни, че зоната е една от любимите за посещение от пловдивчани, а за по-голяма сигурност вече работят и три камери, поставени около изградената сцена и които следят за нарушители на реда. 

Това е един от най-големите проекти на Община Пловдив на стойност 24 160 690,49 лв., от които 24 025 191,38 лв. - безвъзмездна финансова помощ (съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР - 20 421 412,69 лв.; национално съфинансиране - 3 603 778,69 лв.) и 135 499,11 лв. - собствен принос на община Пловдив. Срокът за изпълнение на проекта приключи в рамките на зададените 30 месеца.

„Община Пловдив е подготвила надграждане на настоящия проект, като ще включи останалите зони, които не са облагородени и ремонтирани в карето между булевардите „Марица“ – юг, „Шести септември“, „Източен“ и „Княз Борис III Обединител“. Средствата отделени за целта са в размер на 9 млн. лева“, обясни заместник-кметът Пламен Райчев. Подготвено е и предпроектно проучване на рехабилитация на северния бряг на река Марица, както и на цялото речно корито в рамките на 10 км, за което ще се търси европейско финансиране, заяви още той.

 

Banner 468 x 60 px