Хороскоп 3 декември: Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти, а Ра­ци­те ще се наложи да ана­ли­зи­рат вни­ма­тел­но на­чи­на си на ра­бо­та

ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ще на­то­ва­ри пси­хи­ка­та ви и не е…
Banner 468 x 60 px