Destiny

Окончателно: 6 г. и 8 месеца затвор за молдовеца, взривял банкомати в Пловдив и София

Върховният касационен съд потвърди решение на Пловдивския апелативен съд спрямо молдовския гражданин Е. Н., на който е определено наказание от 10 години лишаване от свобода, което е намалено с една трета и е наложена санкция в размер на 6 години и 8 месеца от Пловдивския окръжен съд, тъй като делото е разгледано по съкратената процедура.

  Подсъдимият е признат за виновен в това, че през периода от 05.07.2018 г. до 07.07.2018 г. в гр.София и в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай след предварителен сговор с И. К. от Украйна, чрез взривяване на банкомати, отнел  общо 292 880 лв. от владението на две банки. На 05.07.2018 г. в гр.София, направил опит да отнеме чужди движими вещи - сумата от 77 900 лв., от владението на “Райфайзенбанк България” ЕАД, а на 07.07.2018 г. в гр.Пловдив, отнел чужди движими вещи - сумата от 214 980 лв., от владението на „Банка ДСК” ЕАД. Подсъдимият е осъден да изплати по гражданския иск от „Банка ДСК“ в размер на 20 425 лв., каквато е стойността на реално претърпени имуществени вреди от престъплението.

Съдебното производство пред окръжния съд е протекло по реда на съкратено съдебно следствие, като подсъдимият е признал изцяло фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт и е изразил информирано съгласие да не се събират доказателства за тези факти, описани в обвинителния акт, а да се ползват вече събраните такива на досъдебното производство. Съдът е установил, че самопризнанието се подкрепя от събраните доказателства и е допуснал съкратено съдебно следствие. 

Двамата съизвършители,/вторият не е издирен/ обективно са участвали в кражбата, като е налице предварителен сговор в немаловажен случай, тъй като съгласието и решението да се отнемат вещите е било постигнато не непосредствено преди кражбата, а в по-ранен момент. Предварително обмислената престъпна дейност, разкрива по-висока степен на обществена опасност в сравнение на обикновените случаи на кражби. Деянието е било осъществено и при квалифициращото обстоятелство – чрез унищожаване на прегради, здраво направени за защита на имот, тъй като банковите АТМ устройства са вещи предназначени да изключат достъпа на трети лица до паричните средства, поставени в тях, а с действията си двамата са разрушили вещите с опазващо значение и са ги направили негодни за изпълняват тези свои функции. В случая посочените охраняващи вещи са били унищожени, тъй като след въздействието върху тяхната субстанция чрез взрив, те са станали изцяло негодни да бъдат използвани по предназначение. 

Деянието е било осъществено чрез използване на моторно превозно средство, тъй като дейците са си послужили с лек автомобил „Голф 4“ за отдалечаване от местопрестъплението и за транспортиране на отнетите вещи, предмет на кражбата, далеч от местопрестъплението.

Кражбата е бил извършена по  специален начин, тъй като подсъдимите са използвали особени умения, каквито обикновените граждани не притежават, тъй като избраният от тях способ по предизвикване на обемни   взривове чрез възпламеняване на гориво-кислородна смес, е необичаен и се отличава съществено по своите физични белези, като изисква специфични умения и знания.

Извършителите са действали при изключително висока конспиративност – смяна на хотели, снабдяване с нерегистрирано на тяхно име превозно средство, затъмняване на стъклата на автомобила, многократната подмяна на регистрационните табели на автомобила, заличаване на следите чрез изхвърляне на ползваните за деянието облекло и унищожаване на регистрационни табели, начина на обмяна на отнетите средства в евро. Деецът е бил засечен да управлява автомобила си в грубо нарушение на правилата за движение по пътищата – с 210 км/ч. , 164 км/ч. и 170-180 км/ч., което разкрива  особена дързост и самонадеяност и допускане на всякакви рискове при реализиране на престъпните намерения. Всичко това разкрива изключително висока степен на обществена опасност както на деянието, така и на дейците.   

Апелативният смята, че правилно окръжния съд е отчел превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и е наложил наказанието лишаване от свобода в минималния размер, предвиден от законодателя от десет години. Така определеното наказание е редуцирал с една трета и е наложил на подсъдимия наказание в окончателен размер на шест години и осем месеца лишаване от свобода.

Като отегчаващо отговорността на подсъдимия обстоятелство е приел престъпната му упоритост, тъй като след неуспешния опит за кражба в София, е участвал в друга подобна кражба, тази на банкомата в Пловдив, която извършителите са успели да довършат. 

Решението на ВКС е окончателна и присъдата е влязла в сила.

 

Banner 468 x 60 px