Destiny
Водещи новини:

Обрат! Шефът на Онкото бе осъден!

Апелативнит съд отмени изцяло оправдателната присъда на бившия шеф на Онкоцентъра Красимир Вальов и го осъди за сделката с томографа.

Ето и конкретното съдебно решение :

"Пловдивският апелативен съд отмени присъдата на Окръжен съд – Пловдив в оправдателната й част като вместо това постанови, че признава посъдимият д-р К. В. за виновен в това, че на 31.08.2016 г. в гр. Пловдив като управител на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК и възложител по Закона за обществените поръчки, не е положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното и добросъвестно разходване на средствата на дружеството, като без да проведе пазарни консултации, без да потърси съвети от независими експерти или органи или от участници на пазара за цените на томографите, с Решение № 185/31.08.2016г. открил обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ-Пловдив ЕООД“ с прогнозна стойност 950 000 лева без ДДС, която завършила със сключването на договор, въз основа на който от „Меркурий комерсиал“ ООД доставили 32-срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ-Пловдив“ ЕООД с цена на томографа - 898 000 лева без ДДС и от това са последвали значителни щети за „КОЦ-Пловдив“ ЕООД в размер на 254 777 лева без ДДС, сума, явяваща се разликата между стойността на томографа по договора и реалната пазарна стойност на доставения компютърен томограф, поради което и го осъжда на „ Лишаване от свобода“ за срок от 3 години и ГЛОБА в размер на 2 000 лева.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното на подсъдимия КРАСИМИР СПАСОВ ВАЛЬОВ наказание „ Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години с изпитателен срок от 5 /пет/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ВКС на Република България.

Banner 468 x 60 px