Destiny

С нов проект, спечелен от Фондация Пловдив 2019, в Пловдив се създава „Академия за културен мениджмънт“

Най-новият мащабен проект „Академия за културен мениджмънт“ CULTART, който Фондация "Пловдив 2019" спечели по програма Еразъм+, бе представен днес по време на специална пресконференция в Епископската базилика на Филипопол.

Той е  на стойност 262 105 евро и се  финансира по програма Еразъм +, сектор „Младеж“ - партньорства за сътрудничество, администрирана от Центъра за Развитие на Човешките ресурси –Национална агенция по програма Еразъм+. CULTAR представлява практическа образователна програма по управление на културни организации и събития, която ще се проведе в рамките на две години и ще обхване 50 културни мениджъра от България, Австрия, Италия, Гърция и РС Македония. Целта на курсовете, разделени в 10 модула, е младите хора да повишат уменията и шансовете си за професионална реализация в творческия сектор.

В пресконференцията днес участваха Пламен Панов – заместник- кмет „Култура археология и туризъм“ и председател на УС на Фондация "Пловдив 2019", Кирил Велчев – Изпълнителен директор на Фондация "Пловдив 2019", Виктор Янков – Мениджър на проекта / Фондация "Пловдив 2019"  и проф. Леони Ходкиевич – Университет Виена, която се включи онлайн. Михаил Балабанов – Изпълнителен директор на Центъра за Развитие на Човешките ресурси –Национална агенция по програма Еразъм+ изпрати поздравителен адрес, тъй като бе възпрепятстван да присъства лично.

„ Събрали сме се по хубав повод  и това е  проекта „Академия за културен мениджмънт“  CULTART, който Фондация "Пловдив 2019" спечели по програма Еразъм + на стойност 262 105 евро. Освен водещата организация - фондация „Пловдив 2019“ в консорциумът са и Clearly Culture – Виена и екипът от експерти, създал магистърската програма по Културен Мениджмънт на Университета във Виена, също Търговско- промишлена камара на град Лече, Италия, „Алианс за иновативни практики“ – България, „Еду-център“ – Скопие, Северна Македония, „Международен център за устойчиво развитие“ – Йоанина, Гърция. В началото на нашия мандат си зададохме няколко въпроса: Сега накъде след приключване на годината на титлата ЕСК? Какво да е бъдещето на Фондация Пловдив 2019? Тогава още очертахме две основни направления, по които да работим. Първото е да продължим да програмираме. Това означава да поддържаме динамиката на културния живот в Пловдив, с реализирането на проекти, финансирани от наградата „Мелина Меркури“. С тези 3 млн лева ние гарантирахме средства за запазване на фестивали, развитие на културно съдържание, извън Културния календар на общината. Предприехме и няколко важни антикризисни мерки, както и инициирахме програма за подкрепа на пловдивски таланти „Полет“.  Второто направление бе да работим за привличане на финансиране на европейски средства по теми, свързани с ЕСК. Последното проучване, което направихме сочи, че с 25 % са се увеличили организациите, които са решили да се включат в културния сектор. Благодарение на усилията на Фондацията, на общо 6 организации от 5 държави, ще бъдат обучавани 50 студенти в рамките на следващите 2 години. Така тези организации ще продължат да развиват капацитет, което е изключително важно“, каза заместник-кметът Пламен Панов.

„За първи път „Пловдив 2019“ е водеща организация на толкова голям проект, избран в конкуренция с над 120 организации. Класирани сме на 3-то място с най-голямо финансиране. Благодаря на партньорите за доверието, за активността, благодаря и на големия кръг асоциирани партньори, извън 6-те организации, с които така добре работим. „Еразъм“ е програма, която позволява развитие на междусекторно партньорство. Това ни дава възможност да обединим креативния сектор, НПО и други с Търговско- промишлената камара на град Лече, която пък е пример за активна работа по линия на младежката заетост и младежката безработица.“, посочи Виктор Янков – Мениджър на проекта от Фондация "Пловдив 2019". Той разказа, че в 10 модула ще бъдат обучени по 10 студенти от 5-те държави (става дума за форма на обучение, академично образование не се изисква). Средствата по проекта ще покриват също тяхното пътуване, престой и други във всеки от партньорските градове. В България те ще се обучават с организатори на различни фестивали, в Италия – архитектура и дизайн, в Австрия – визуални изкуства, в Северна Македония – занаяти, в Гърция – пърформативни изкуства. След 24 месеца за първи път в България ще имаме стартъп платформа за финансиране на културни проекти, на която ще бъдат качени и всички видео лекции, упражнения.

Чрез видео връзка в пресконференцията се включи и проф. Леони Ходкиевич от Университет Виена ( писател, културен продуцент, преподавател по културен мениджмънт и комуникации), която разказа за опита на Университета до момента. 

„След титлата Пловдив – Европейска столица на културата 2019, разполагаме с огромно богатство. Това е нашият капитал, обобщен в три ключови думи: Програма, Капацитет, Партньорска мрежа, която е безценна. Това са трите неща, които и занапред ще продължим да развиваме“, заяви Кирил Велчев – изпълнителен директор на Фондация "Пловдив 2019".

Пламен Панов разкри, че следващата голяма задача за екипа на Фондацията ще бъде да изготви кандидатстването на Пловдив за финансиране по Плана за възстановяване. Експертите от „Пловдив 2019“, заедно със заместник.-кмета бяха част от работната група на национално ниво, която написа цялостната концепция на България по отношение на сектор култура. В нея се включиха и специалисти от Варна, Габрово, Бургас и София.

„ След приемането на плана, 40 млн евро, чрез Национален фонд „Култура“ ще бъдат достъпни за проекти, създаващи културно съдържание чрез две програми. Работихме усилено за това да сме готови. Ще продължим да привличаме финансиране, което е една от основните цели, свързани с бъдещето на Фондацията“, каза още Пламен Панов.

„Академия за културен мениджмънт“ CULTART стартира в началото на следващата година и ще покрива целия спектър на творческите индустрии – фестивали, галерии и музеи, театър и танц, дизайн и архитектура, нови занаяти. Младежите ще преминат курсове за културни иновации, бизнес и предприемачество в творческите индустрии, управление и администрация на културни институции. В програмата им са заложени още и базисни дисциплини като маркетинг, медии и комуникация, създаване на бранд, умения за презентации и социално предприемачество. Всички образователни модули са с практическа насоченост и по тази причина младите хора ще работят по актуални проблеми в културния сектор, ще разработват бизнес планове, проекти и стратегии за развитие след Ковид -19. Кандидатстването на желаещите да се включат ще става с отворена покана, която ще бъде обявена от всяка от партньорските организации.

Banner 468 x 60 px