Destiny

Стефан Стоянов: Пловдив със сериозен ръст на дуалното обучение

Община Пловдив за трета година подпомага формирането на дуални паралелки в държавни и общински професионални гимназии, като отпуска средства в размер на 3 000 лв. за всяка една от тях.

„Тази година е рекордна за дуалното обучение в Пловдив. Все повече млади хора се ориентират към професионалните гимназии и придобиването на професия, защото знаят, че ще си намерят лесно добре платена работа. Пловдив е индустриален лидер и тук постоянно навлизат нови инвеститори и се разширяват съществуващи заводи. Всички тези компании имат нужда от добри професионалисти“, заяви зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. Той припомни, че само преди 10 дни започна професионалната практика на ученици от ПГЕЕ в пловдивския завод на „Сенсата Технолоджис“ и фирмата проявява сериозен интерес към дуалното образование.

Дуалното образование залага в учебните програми, както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на обучението чрез работа (дуална система на обучение) са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане, придобиват и практически опит по време на обучението си. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката на съответната страна, която го прилага, като оказва пряко влияние върху намаляването на младежката безработица с всички ползи, следващи от това.

Редица европейски държави прилагат модела успешно. Германия, Австрия и Швейцария са страните, с които обикновено се асоциира дуалното обучение. Именно това са и страните с традиционно най-ниската младежка безработица. Дуалната система е позната и в редица други страни като Дания, Холандия, Унгария, Хърватия, Австралия, Китай.

В Община Пловдив функционират 19 дуални паралелки в 6 професионални гимназии, като за следващата учебна 2020/2021 година са утвърдени още 14 паралелки, както следва (по професии и специалности):

1. ПГЕЕ

     - Електротехник – Електрообзавеждане на производството    

     - Техник на електронна техника – Микропроцесорна техника

     - Техник по автоматизация – Автоматизация на непрекъснати производства

2. ПГ по облекло „Ана Май“

     - Дизайнер – Моден дизайн

3. ПГВАД „Христо Ботев“

     - Техник – технолог в дървообработването – Мебелно производство

     - Оператор в дървообработването – Производство на тапицирани изделия

     - Полиграфист – Полиграфия

4. ПГТ „Гоце Делчев“

     - Техник по транспортна техника – Автотранспортна техника

     - Техник по транспортна техника – Автомобилна мехатроника

     - Спедитор-логистик – Спедиция, транспортна и складова логистика      

5. ПГХТТ

     - Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост – Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

     - Техник на енергийни съоръжения и инсталации – Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

6. ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“

     - Машинен техник – Машини и системи с ЦПУ

     - Мехатроника – Мехатроника

В момента протичат класиранията за прием на ученици. На 20.07.2020 г. бяха обявени списъците с приетите ученици на втори етап на класиране, като все още в дуалните паралелки са налични свободни места. За участие в трети етап на класиране документи се подават от 24 до 27.07.2020 г.

Banner 468 x 60 px