Destiny

Обновиха 435 училища и детски градини, и 13 ВУЗ-а с пари от ОПРР

В навечерието на новата учебна година над 203 хил. ученици и преподаватели ще се обучават и работят в модерна среда, облагородена със средства по Оперативна програма "Региони в растеж".

От МРРБ уточняват, че 435 училища, детски градини и комплекси, както и 13 университета в 112 български общини получават нова модерна визия и оборудване. Ремонтите дейности са за 624 млн. лв., които се осигуряват от управляваната от регионалното министрество Оперативна програма „Региони в растеж". 

Над 203 000 ученици, студенти, деца от детски заведения, преподаватели и непедагогически персонал ще се обучават и работят в обновена учебна среда. С близо 54 млн. лв. се реновират сградите на 13 висши училища. 

В 39-те най-големи български града, сред които Пловдив, Пазарджик, Смолян, Асеновград, Велинград, Карлово, Панагюрище, по програмата се инвестират близо 387 млн. лв., а 121 училища и 104 детски градини се преобразяват. 

В тях освен нови фасади, покрив и дограма, се подменя и оборудването, внедрят се модерни системи за енергийна ефективност, обучение и преподаване. В повечето от тях са ремонтирани и училищните дворове, на места са изградени нови физкултурни салони и спортни площадки, както и асансьори за хора в неравностойно положение. 

В учебните заведения учат и работят 120 хил. души, посочват от министерството. 

 

Banner 468 x 60 px