Destiny

СГС осъди люксембургско дружество да заплати на КТБ 125 млн. евро

СГС осъди люксембургско дружество да заплати на КТБ 125 млн. евро novini.bg

Софийският градски съд е осъдил люксембургското дружество "V 2 I. S.a.r.l" да заплати на КТБ (в несъстоятелност) сумата от 125 млн. евро, става ясно от решение на съда.

То не е окончателно и може да бъде обжалвано в двуседмичен срок.

Делото е заведено през 2016 г. след искова молба от синдиците на КТБ. Според тях 250 млн. лв. заем от банката за редица фирми е бил използван, за да се купят 93,99 процента от БТК АД, без банката да е получила равностойна престация за сумата. Като се твърди, че по този начин са се обогатили всички дружества от групата, придобили контрол върху БТК.

Оказва се, че дружеството е собственост на Цветан Василев.

Предоставянето на средствата е станало чрез предоставяне на заеми на множество фирми, без те да са ги погасили, а сумата от тях накрая е достигнала до люксембургското дружество, според синдиците на банката. Дружеството е заявило пред съда, че според него искът е недопустим и неоснователен, като отбелязва, че седалището му е в Люксембург и българският съд не е компетентен да се произнесе по спора.

Съдът посочва, че доколкото делото касае банкова несъстоятелност и на ниво ЕС няма дадена уредба с Регламент, общ за страните в общността, настоящият съд е компетентен да разгледа спора. Наличие на други дела на същото основание, но изхождащи от различни фактически твърдения и спрямо други ответници, не обосновават недопустимост на настоящия иск, допълва още съдебният състав. В крайна сметка люксембургското дружество е осъдено да заплати сумата, посочена от синдиците.

Претенции за лихви не са предявявани с исковите молби и допълнително, отбелязва още съдът.

Това е първата присъда на Софийския градски съд, по едно от редицата дела, свързани с банката.

 

Banner 468 x 60 px