Destiny

Окончателно: Депутатите гласуваха важни промени в данъците за жилищата и колите втора ръка

Парламентът въведе имуществен и екологичен компонент при данъка за автомобилите над 3,5 тона. Това се случи след като депутатите гласуваха текстове на второ четене от Закона за корпоративното подоходно облагане. „За“ текстовете гласуваха 107 народни представители, „против“ - 74 и „въздържали се“ - 1 , с което бяха приети. 

Имущественият компонент е свързан с мощността на двигателя на автомобила и годината на производство. Екологичният касае екологичната категория на автомобила. По този начин собствениците ще плащат данък в зависимост от това колко замърсява автомобилът им. Новия екоелемент в данъка за старите коли ще оскъпи данъка им средно с 10 до 30%. Текстовете бяха гласувани на второ четене, като против тях гласуваха от БСП и от "Атака". 

 Текстът на второ четене, засягащ поскъпването на данъка за старите коли, посредством промени във формулата, бе обсъждан разгорещено в пленарната зала повече от два часа. Социалистите пък подкрепиха Обединените патриоти за данъчни облекчения до 50% за хората, които карат на газ, а не на бензин.

 Текстът не мина и не беше подкрепен от партньорите им от ГЕРБ, които се въздържаха. Съгласно текстовете общинските съвети ще определят данъка със своя наредба, а приходите от данъка ще се внасят в бюджета на общината по постоянен адрес, съответно седалището на собственика на превозното средство. 

Парламентът прие и окончателни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. 

„За“ гласуваха 107 народни представители, 74 бяха „против“, а един гласува с „въздържал се“, информира "Фокус".

 През закона депутатите измениха Закона за местните данъци и такси. Сега за основно жилище се дължи данък за недвижим имот с 50% намаление, а за основно жилище на лице с намалена работоспособност данъкът е със 75% намаление.

 Депутатите решиха при деклариране на повече от едно жилище тези облекчения да не действат и да се дължи данък в пълен размер за всяко от жилищата. С промените вече няма да се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, които се въвеждат в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

 Необходимите данни за определяне на данъка ще се предоставят от възложителя на строежа след завършване на сградата в груб строеж. Няма да се изисква подаване на данъчна декларация, когато има промяна в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, и те са удостоверени от общината в изпълнение на програмата за саниране.

 

Banner 468 x 60 px