Destiny

Линията на бедност догодина - 321 лева

Правителството увеличи линията на бедност със 7 лева - през следващата година нейната стойност ще бъде 321 лева. Сумата е изчислена на базата на наблюдението върху бюджетите на домакинствата, което се провежда от Националния статистически институт.

Линията на бедност се използва при формирането на политиката по доходите. Новият й размер беше приет като граница за доходите на пенсионерите, които ще имат право на коледна добавка през тази година.

Banner 468 x 60 px