Destiny

МОСВ: Няма превишение на нормите за радиоактивност в България

МОСВ: Няма превишение на нормите за радиоактивност в България в. Монитор

Няма превишение на нормите за радиоактивност в България, уверяват от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите по повод информацията, че радиоактивен облак с рутений 106 е преминал над България.

В периода 29 септември – 4 октомври в аереозолните проби от стационарните мониторингови пунктове от Националната система за мониторинг на околната среда на екоминистерството е измерена специфична активност на техногенния радионуклид рутений-106. Данните от шестте пункта в Бухово, с. Яна, Бургас, Враца, Плевен и Монтана са били своевременно публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околната среда и водите в раздел „Атмосферна радиоактивност“. Експертите са уточнили, че измерените стойности са значително по-ниски от допустимата средногодишна специфична активност за рутений – 106, която е 1900 mBq/m3 съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита, уточняват от МОСВ.

На 6 октомври т. г. Агенцията за ядрено регулиране е обяснила, че в няколко европейски държави, между които и България, през последните дни са регистрирани следи от рутений-106 в атмосферния въздух.  

Banner 468 x 60 px