Държавата закъсва с приходите от ДДС

Хазната започна да закъсва с постъпленията от най-големия си източник на приходи - данъка върху добавената стойност. В края на април финансовото министерство отчете, че от ДДС в бюджета са влезли 4,905 млрд. лв. Това е със 143,5 млн. лв. по-малко от събраното за същия период на миналата година, въпреки общата инфлация и ръста на брутния вътрешен продукт на страната, съобщава "Сега".

Причина за негативната тенденция е спад в приходите от ДДС от внос. В сравнение с първите четири месеца на миналата година, сега постъпленията са със 7% по-малко и достигат 1,921 млрд. лв.

Най-значително е намалението на налога от вноса на горива и смазочни материали, промишлени доставки и транспортно оборудване, съобщава финансовото министерство. Постъпленията от ДДС са паднали и заради по-ниската цена на внасяния суров петрол.

Наскоро шефът на Агенция "Митници" Павел Геренски информира депутатите от бюджетната комисия за значителен спад не само на цената, но и на количествата суров петрол, който внася "Лукойл Нефтохим" - основно перо в събирания от митниците ДДС. За първите четири месеца на годината бургаската рафинерия е внесла с 223 млн. кг или 11% по-малко суров петрол, но в стойностно изражение свиването е с 43%. Митниците отчитат спад и във вноса на дизелово гориво и други петролни продукти, а също и на метали.

През първите четири месеца на 2023 г. се наблюдава понижение на ДДС от внос на всички икономически групи стоки с изключение на групата „Храни и напитки“, става ясно от данните на МФ.

За по-ниските приходи от ДДС вина имат и приетите от второто полугодие на миналата година намалени ставки от 9% за парно и природен газ, както и въвеждането на нулева ставка за хляб и брашно. Загуба за бюджета носи и и увеличението на прага за регистрация по ЗДДС от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 1 януари тази година.

Благодарение на по-добрите постъпления от данъка върху доходите на гражданите и от данък печалба на фирмите обаче общите данъчните приходи за първите четири месеца на годината излизат с около 6,5% по-високи от миналата година.

При липсата на приет нов бюджет за тази година и поредно удължаване на действието на бюджета от миналата година, държавата може да харчи месечно 1/12 част от миналогодишните разходи, но не повече от събраните приходи за съответния месец.

Banner 468 x 60 px