За осем банки БНБ определи ниво буфер за рисковите кредитни експозиции

БНБ определи осем банки като „други системно значими институции” за финансовата система на страната. За тях е определено ниво на буфер за рисковите кредитни експозиции, което влиза в сила от 1 януари догодина.

Това е надзорна мярка, която цели да направи банките по-устойчиви при евентуално влошаване на ситуацията.

За първите три банки в списъка – Уникредит, ДСК и Първа инвестиционна банка, от 1 януари влиза в сила буфер от едно на сто от рисковите експозиции.

При ОББ, Пощенска банка и Райфайзен – съотношението е 0,75 на сто, а при Българската банка за развитие и Централна кооперативна банка – половин процент.

В съответствие с чл. 11, ал. 3 от Наредба № 8 оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

 

Banner 468 x 60 px