Destiny

ДАНС опроверга лъжа на секретаря на президента Пламен Узунов

Във връзка с тиражирана в електронни медии информация относно липса на основание за извършване на проучване на Пламен Узунов за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, ДАНС информира: 

Длъжността „Секретар по правни въпроси и антикорупция“ е включена в списъка на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до класифицирана информация на служителите в Администрацията на президента, съгласно чл. 37, ал.1 от ЗЗКИ. 

Списъкът е утвърден от Главния секретар на Президента на Република България, той и ръководител на организационната единица, и е изпратен в ДАНС. 

В ДАНС е получено искане от 10 юни т.г. за проучване на Пламен Димитров Узунов до ниво „Строго секретно“, подписано от Главния секретар, придружено със съгласие, подписано лично от лицето, както и всички изискуеми документи за стартиране на процедура, верифицирани с подпис на Пламен Узунов.

Banner 468 x 60 px