Destiny

Общински съветници ще осъщестяват контрол върху обществената поръчка за Небет тепе

Днес, на заседанието на Общинския съвет, по време на разглеждане на точката от дневния ред ,свързана със заем на стойност от 2 млн. лв, който Община Пловдив трябва да вземе във връзка с реализацията на проект „По крепостните стени на Филипопол“  за Небет тепе и Източната порта, общинският съветник от КОАЛИЦИЯ „Кауза Пловдив“ Константин Георгиев отправи предложение по един представител от всички групи  в Общинския съвет и един нечленуващ  в група да бъдат включени в комисията за предстоящата обществена поръчка.Предложението бе прието единодушно.

„Целта на предложението е осигуряване на по-голяма прозрачност при провеждане на обществената поръчка във връзка с проекта и при разходването на публични средства. В обществото винаги назряват съмнения и притеснения относно използването на такива големи суми, затова ние смятаме, че е редно практиката общински съветнции да бъдат включвани в комисиите да бъде възприета не само за тази поръчка, а за бъдещи такива. Хората трябва да бъдат сигурни, че средствата ще бъдат разходвани прозрачно и по предназначение.“, коментира Георгиев.

 

Banner 468 x 60 px