ЕК одобри 102 млн. евро подкрепа за средни предприятия, засегнати от Covid-19 у нас

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 200 милиона лева (приблизително 102 милиона евро) за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус, пише economy.bg.

Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, след като Комисията установи, че българската схема отговаря на условията.

Публичната подкрепа ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (87 милиона евро).

Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 75 000 евро на компания и ще бъде достъпна за компании, които работят във всички сектори, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор.

Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средни предприятия и да им помогне да продължат дейността си по време на и след епидемията.

Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 средни компании.

По-специално помощта ще бъде отпусната преди 31 декември 2020 и няма да надвишава 800 000 евро на компания.

Banner 468 x 60 px